Розвиток науково-технічних розробок, промислової сфери обумовлює необхідність у взаємодії національного господарства. У результаті це веде до вдосконалення міжнародної торгівлі.

Що таке міжнародна торгівля? Міжнародна торгівля – це форма відносин між виробниками товарів із різних країн, основу яких складає міжнародний поділ праці і має на увазі економічну двосторонню залежність.

Домінуюча роль у міжнародній торгівлі належить операціям з експорту та імпорту. Експорт, у свою чергу, – це вивіз товарів за кордон, а також технологій, послуг. Це може бути як той товар, який виробили всередині країни, так і той, що був увезений і перероблений або не перероблений в ній.

Імпорт же передбачає ввезення товарів, різних технологій і послуг із метою реалізувати їх на ринку всередині країни. Крім того, імпорт може здійснюватися і для перевезення в треті країни. Реімпорт – це ввезення вітчизняних товарів із-за кордону, що не були піддані переробці.

Взаємозв’язок торгового обороту і розвитку виробництва – очевидна. Завдяки зростанню світового виробництва відбувається постійний розвиток і збільшення обсягів торгівлі по всьому світу. Тобто збій у торгівлі призведе до занепаду виробництва.

Взаємовигідна міжнародна торгівля – це, у свою чергу, ефективний пристрій експорту та імпорту для кожного його учасника.

Експорт та імпорт товарів встановлюються в той момент, коли товар перетинає кордон, і відображаються в митної та зовнішньої економічної статистиці. Тобто зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства передбачає відносини з митними органами. Згідно з українським законодавством, акредитація на митниці є обов’язковою умовою для підприємств, що пов’язують свою діяльність із зовнішньоекономічною сферою. Для цього суб’єкт зовнішньої економічної діяльності звертається до митного органу (за місцем державної реєстрації) і встає на облік. Саме після цього підприємство стає учасником зовнішньоекономічної діяльності. Процедура реєстрації на митниці проводиться до митного оформлення. Недотримання цієї умови підприємством призведе до відмови у митному оформленні.

Для того щоб не витрачати багато часу на підготовку для проведення митними органами акредитації, підприємство може звернутися за допомогою до фахівців, які беруть участь у повній підготовці документів, а також нададуть консультацію з усіх питань.

Оцените пост:

11111